P3

KURS P3 KDP/CMAS***
Kurs nurkowania P3 (zaawansowany)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS (lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu płetwonurek nitroksowy (PN1), płetwonurek w skafandrze suchym (PSS),
 • realizacja części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:

      a) patofizjologia i pierwsza pomoc – KOMH,
b)  BLS, OFA – DAN,

 • patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania,
 • zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30–40 m.

Przebieg szkolenia:
Seminaria i wykłady (18 godz.) oraz zajęcia praktyczne (36 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 7 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 360 min pod wodą i obejmować minimum 12 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań do głębokości 30 m, 2 nurkowania na głębokość 40 m i 2 nurkowania na 50 m.
Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:
• Kierownik Szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2).
• Instruktorzy KDP/CMAS.
• Stosunek instruktor/kursanci w trakcie zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 4.Płetwonurek P3 KDP/CMAS*** ma prawo:

 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora,
 • nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* (P1),

KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P3).


Koszt szkolenia
Kurs P3 KDP/CMAS*** – 1670 zł
W cenie: sprzęt, egzamin, certyfikat.
Kontakt:
Marcin Kasprzak – Tel.: 502 322 503
Instruktor M2 KDP/CMAS**

ZAPRASZAMY !!!


 

PARTNERZY
\
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt