P2

Kurs P2 KDP/CMAS**
Kurs nurkowania P2 (średniozaawansowany)
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
Warunki uczestnictwa:

 

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurka eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 20 m,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
 • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.


Przebieg szkolenia:
Wykłady – 15 godzin, w tym:

 • Fizyka nurkowania;
 • Choroby i urazy nurkowe;
 • Ratownictwo nurkowe;
 • Technika i bezpieczeństwo nurkowania;
 • Sprzęt nurkowy;
 • Hydrologia;
 • Historia nurkowania;

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem pisemnym z wymienionych działów.
 
Zajęcia praktyczne  – 27 godzin (10 nurkowań), w tym:

 • Posługiwanie się kołowrotkiem i boją dekompresyjną;
 • Ratownictwo;
 • 7 nurkowań na głębokość 20 m;
 • 1 nurkowania na głębokość 30 m;
 • 2 nurkowania na głębokość 40 m;
 • Test sprawności fizycznej – dystans 1000 m po powierzchni w pełnym sprzęcie nurkowym, nurkowanie na wstrzymanym oddechu na głębokość 7 m.


Warianty szkolenia:

 • Kurs stacjonarny – 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych;
 • Kurs weekendowy – 4 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych.

Niezbędny sprzęt
Nie martw się o sprzęt – zapewniamy go na okres szkolenia.
Uprawnienia
Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:
Nurkować do głębokości 40 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby pełnoletniej o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

Koszt szkolenia
Kurs P1 KDP/CMAS – 1500 zł
W cenie: sprzęt, egzamin, certyfikat.
Kontakt
Marcin Kasprzak - tel.: 502 322 503      
Instruktor M2 KDP/CMAS**
 
ZAPRASZAMY !!!
 

PARTNERZY
\
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt