P1

Kurs P1 KDP/CMAS*
Kurs nurkowania P1 (podstawowy)
Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w kursie płetwonurkowania.
Zacznij z nami ekscytującą przygodę Twojego życia. Zrób pierwszy krok w celu poznania podwodnego świata.
Uzyskaj podstawowe uprawnienia płetwonurka P1 KDP/CMAS.
Nad Twoją edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie profesjonalna kadra instruktorska.Cel szkolenia
Kurs nurkowania w wodach otwartych (jezioro, morze) przeznaczony jest dla osób pragnących nurkować, które nie posiadają jeszcze licencji płetwonurka. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego oraz umiejętności bezpiecznego nurkowania w zakresie głębokości do 20 metrów w systemie partnerskim z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych bądź takich samych kwalifikacjach..
Warunki uczestnictwa
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• minimalna praktyka w pływaniu w sprzęcie ABC (maska, płetwy, fajka),
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania rekreacyjnegoPrzebieg szkolenia
Wykłady – 12 godzin, w tym:
• Zagadnienia organizacyjno – prawne,
• Sprzęt podstawowy,
• Fizyka nurkowania,
• Fizjologia i patofizjologia nurkowania,
• Ratownictwo
• Technika i bezpieczeństwo nurkowe,
• Środowisko wodne,
• Sprzęt powietrzny i dodatkowy
Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem pisemnym z wymienionych działów.
Zajęcia praktyczne – 9 nurkowań, w tym:
• 3 nurkowania do głębokości 10 metrów,
• 4 nurkowania w zakresie głębokości 10 – 15 metrów ,
• 2 nurkowania na głębokość 20 metrów.
Dwa pierwsze nurkowania mogą się odbyć na basenie.
Warianty szkolenia:
• Kurs stacjonarny – 5 dni ciągłego szkolenia w wodach otwartych,
• Kurs weekendowy – 3 weekendy po 2 dni szkolenia (kurs nie może trwać dłużej niż 2 miesiące),
• Kurs na pływalni i w wodach otwartych – szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym minimum 7 nurkowań w wodach otwartych.
Niezbędny sprzęt
Na starcie nie martw się o sprzęt – zapewniamy go na okres szkolenia.
Uprawnienia
Po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają międzynarodowe uprawnienia płetwonurka P1 KDP/CMAS* potwierdzone wpisem do Książeczki Płetwonurka oraz międzynarodowym certyfikatem, honorowane we wszystkich bazach nurkowych na całym świecie, do nurkowania ze sprzętem powietrznym do głębokości 20 metrów, w parze z osobą posiadającą równorzędne lub wyższe kwalifikacje płetwonurka.
Możliwości po kursie                                                                                                                   Bezpośrednio po ukończeniu kursu P1 KDP/CMAS* można rozszerzyć swoje umiejętności nurkowe przystępując do dwóch nowych specjalizacji: Płetwonurek Nocny (PNO) oraz Płetwonurek Nawigator (PNA). Koszt szkolenia
Kurs P1 KDP/CMAS – 1200 zł
W cenie: sprzęt, egzamin, książeczka płetwonurka, certyfikat.
Kontakt    
Marcin Kasprzak - tel.: 502 322 503      
Instruktor M2 KDP/CMAS**
 
ZAPRASZAMY !!!

 

 

PARTNERZY
\
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt